İnsan hakları bağlamında anlatılmayan Afganistan’ın işlendiği panelden:

17 Haziran 2022 günü gerçekleştirilmiştir.